Ceny služeb

U služeb, kde není uvedena hodinová sazba si účtuji 300,- až 400,- Kč/hod, podle náročnosti prováděné práce. 

(Neplatí při dohodnutí pevné ceny za službu, nebo při poskytování služby více pracovníky).

 

Platba za službu je splatná v hotovosti po dokončení práce.

Nejsem plátce DPH.